ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10341647      在线人数 : 377
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7126-7150 / 38799. (共1552页)
  << < 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Fang-Yu Hung [2/2]
  Fang-Yu Kuo [1/1]
  Fang-Yu Lee [2/2]
  FANG, 房智慧 Chih-Hui [0/1]
  Fang), (Wen-Hui [1/1]
  Fang), WANG Hsueh F(WANG Hsueh [0/1]
  Fang), Yu Fang(Yu [0/1]
  FANG), 劉鶴群(He-chiun Liou)、詹巧盈、房智慧(Chih-Hui [2/2]
  FANGZHENG, CHENG [1/1]
  Fan;鍾景光;;;, Li CC;Li C C;Yu FS;Yu FS;范宗宸;Chung-Chen [0/1]
  Farabe, David [1/1]
  Farabee, David [1/1]
  Farheen, Khan [4/5]
  Farmania, Aini [2/2]
  Fass DN [1/1]
  Fathi Abid [0/1]
  Fathman CG [1/1]
  Fathna, Ashif [8/8]
  Fauduet, H. [3/3]
  Fe, Chun-Lung [2/3]
  Febriandika, Nur Rizqi [1/1]
  Fedosova, Yuliana [2/2]
  Fei-Fan Hsiao [1/1]
  Fei-hung Shen [1/1]
  Fei-Ju Liu [1/1]
  显示项目7126-7150 / 38799. (共1552页)
  << < 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈