ASIA unversity:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 90451/105768 (86%)
造訪人次 : 11131419      線上人數 : 589
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  ASIA unversity >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目11701-11725 / 39178. (共1568頁)
  << < 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Jinn, Tzyy-Rong [3/3]
  Jinn, Tzzy-Rong [1/1]
  Jinsong Liu [1/1]
  Jiuan-Miaw Liao [2/2]
  JIUAN, PARNG YUH [1/3]
  JIUAN), ?玉涓(PARNG YUH [0/2]
  JIUAN?JEN, SH [0/1]
  Jiuan?Miaw, L [0/1]
  Jiun-Ching Chen [1/1]
  Jiun-Hung Huang [0/1]
  Jiun Jiang, C [1/1]
  Jiun-Jie Jang [1/1]
  Jiun-Nong Lin [1/2]
  Jiun-Tang You [1/1]
  Jiun-Yi Wang [9/12]
  Jiung-yao [0/1]
  Jiung-Yao Huang [4/6]
  Jiunn-Chin Wang [1/1]
  Jiunn-I,Huang [1/1]
  Jiunn-I Shieh [26/35]
  Jiunn-I Shieh Anthony Y.H. Liao [1/1]
  Jiunn-I,Shieh* [0/1]
  Jiunn-Jye Sheu [1/1]
  Jiunn-Liang [1/2]
  Jiunn-Wang L [8/12]
  顯示項目11701-11725 / 39178. (共1568頁)
  << < 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋