ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11008102      在线人数 : 567
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目12901-12925 / 39178. (共1568页)
  << < 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Kwang-Yu Chang [1/1]
  Kwo Chang Ueng [2/2]
  Kwong-Chung [0/1]
  Kwong, K. Y. [2/2]
  Kwui-Shuai Hwang [1/1]
  KY, Lee [0/2]
  KY), Lee KY(Lee [1/2]
  Kyar-Shou Fang [1/1]
  Kyoko Nakagawa-Goto [1/1]
  KYOUNG RAE JUNG [1/1]
  L.B. Cui [2/2]
  L.C.Huang [1/2]
  L. C. Weng [1/1]
  L. C. Wu [8/9]
  L. C. Xu [2/2]
  L.Chen [0/4]
  L,Chia-Chang [0/1]
  L. Cui [1/1]
  L.F.Chen [0/1]
  L. F. Lee [0/1]
  L. F. Tan [1/1]
  L. Gu [1/1]
  L. H. Chen [7/8]
  L.-J. Hsieh [1/1]
  L.J.Wang [0/1]
  显示项目12901-12925 / 39178. (共1568页)
  << < 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈