ASIA unversity:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 90451/105768 (86%)
造訪人次 : 11008659      線上人數 : 650
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  ASIA unversity >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目19476-19500 / 39178. (共1568頁)
  << < 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Shi Lee [0/1]
  Shi, LY (Shi, Leiyu) [1/1]
  Shi, Meng-Lin [1/1]
  Shi, Ming-You [1/1]
  Shi, Po-Chuen [1/2]
  Shi, S [1/1]
  Shi Shu-Ru [1/1]
  Shi-Wei Ku [1/1]
  Shi, Wen-Ling [0/2]
  Shi, Y-X. [1/1]
  Shi, Ya-Fang [0/2]
  Shi-Yann Cheng [0/1]
  Shi, Yao-Chug [2/3]
  Shi-Yi Shiu [1/1]
  Shi YR [4/4]
  Shi-Yuan She [1/2]
  Shi-Yuan Sheu [4/5]
  SHI-YUANG HUANG [1/1]
  Shi, Zhong-Yan [1/1]
  shia, an-shin [1/1]
  Shia, Ben-Chang [2/5]
  Shia, Ben?Chang [1/1]
  Shia, 謝邦昌 Ben-Chang [0/1]
  Shian-Chang Huang [1/2]
  Shian-Shiang Wang [1/1]
  顯示項目19476-19500 / 39178. (共1568頁)
  << < 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋