ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12209569      在线人数 : 582
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  v.1 n.2 [4/4]
  v.2 n.1 [6/6]
  v.2 n.2 [5/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件:1(0.37%)
  含全文笔数:38(13.97%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:38(100.00%)
  下载大于100次:36(94.74%)
  全文下载总次数:28757(45.71%)

  最后更新时间: 2020-12-05 14:21


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目176-200 / 315. (共13页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Mao, Chuan-Hsien Chuan-Hsien [0/2]
  Mathew, Dony Chacko [0/1]
  Md.Amanulla, Md.Amanullah [0/1]
  Mei-JenWang, Mei-JenWang [0/1]
  MIAU-LIN SHEN [1/1]
  MICHELLE COTTERCHIO [1/1]
  NANCY KREIGER [1/1]
  Peng, Jihy-Ing [1/1]
  Peng, 彭伯峰 Bo-Feng [0/1]
  Peng, 彭日英 Jihy-Ing [1/1]
  Peramaiyan, R [0/1]
  Rajendran, Peramaiyan [0/1]
  RUNG-SHENG CHEN [1/1]
  S.T.Tsai, S.T.Tsai [0/1]
  S.-Y.Yin, S.-Y.Yin [0/1]
  San-Yuan Wu, [0/1]
  SHANG-WEI HSIEH [1/1]
  Shen, Chiung-Chyi Chiung-Chyi [0/1]
  Shen, Kuo-Tung [1/1]
  Shen, 沈于中 Yu-Chung [0/1]
  Shen, 沈偉誌 Wei-Chih [0/1]
  Sheu, 許健 Gene [0/1]
  Shia, 謝邦昌 Ben-Chang [0/1]
  Shieh, 謝俊逸 Jiunn-I [0/1]
  Shih-Yin, Ch Shih-Yin, Chen [0/1]
  显示项目176-200 / 315. (共13页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈