English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 90453/105672 (86%)
Visitors : 12056045      Online Users : 139
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  其他研究計畫 [0/4]
  專書 [0/7]
  會議論文 [13/128]
  期刊論文 [50/76]
  科技部大專學生研究計畫 [0/11]
  科技部研究計畫 [5/5]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:8(24.24%)
  含全文筆數:33(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:33(100.00%)
  下載大於100次:27(81.82%)
  檔案下載總次數:6189(23.94%)

  最後更新時間: 2020-11-30 05:51


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 41. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  CHANG, CHENG-EN [1/1]
  FU, LI-CHEN [1/1]
  FU, QIAN [1/1]
  HUANG, CHEN-FANG [1/1]
  HUANG, KUO-SHENG [1/1]
  HUANG, YA-LI [1/1]
  HUANG, YAN-YU [1/1]
  HUANG, YI-ZI [1/1]
  KUO, PO-CHEN [1/1]
  LI, WEN-HAN [1/1]
  LIANG, MING-TAI [1/1]
  LIAO, WUN-YAO [1/1]
  LIN, JUNG-CHUN [1/1]
  TONG, XU [1/1]
  TSENG, MING-HSIUNG [1/1]
  TSOU,CHING-WEI [1/1]
  WU, HONG-RU [1/1]
  WU, SHU-YUAN [1/1]
  ZHAO,MAN [1/1]
  ZHENG, YA–WEN [1/1]
  傅俐甄 [1/1]
  傅茜 [1/1]
  劉潤東 [1/1]
  吳書媛 [1/1]
  吳泓儒 [1/1]
  顯示項目1-25 / 41. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋