ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12016883      在线人数 : 319
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/4]
  專書 [0/7]
  會議論文 [13/128]
  期刊論文 [50/76]
  科技部大專學生研究計畫 [0/11]
  科技部研究計畫 [5/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件:8(24.24%)
  含全文笔数:33(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:33(100.00%)
  下载大于100次:27(81.82%)
  全文下载总次数:6181(23.93%)

  最后更新时间: 2020-11-27 17:38


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 41. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  CHANG, CHENG-EN [1/1]
  FU, LI-CHEN [1/1]
  FU, QIAN [1/1]
  HUANG, CHEN-FANG [1/1]
  HUANG, KUO-SHENG [1/1]
  HUANG, YA-LI [1/1]
  HUANG, YAN-YU [1/1]
  HUANG, YI-ZI [1/1]
  KUO, PO-CHEN [1/1]
  LI, WEN-HAN [1/1]
  LIANG, MING-TAI [1/1]
  LIAO, WUN-YAO [1/1]
  LIN, JUNG-CHUN [1/1]
  TONG, XU [1/1]
  TSENG, MING-HSIUNG [1/1]
  TSOU,CHING-WEI [1/1]
  WU, HONG-RU [1/1]
  WU, SHU-YUAN [1/1]
  ZHAO,MAN [1/1]
  ZHENG, YA–WEN [1/1]
  傅俐甄 [1/1]
  傅茜 [1/1]
  劉潤東 [1/1]
  吳書媛 [1/1]
  吳泓儒 [1/1]
  显示项目1-25 / 41. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈