ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90437/105768 (86%)
造访人次 : 10972777      在线人数 : 537
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫Other Research Project [0/2]
  會議論文 [4/209]
  科技部大專學生研究計畫 [0/3]
  科技部研究計畫 [4/4]

  类别统计

  近3年内发表的文件:21(6.29%)
  含全文笔数:246(73.65%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:246(100.00%)
  下载大于100次:185(75.20%)
  全文下载总次数:40638(94.39%)

  最后更新时间: 2020-10-22 00:33


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目251-275 / 419. (共17页)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shr-Bin Jang [1/1]
  Shu Ting Kuo [1/1]
  Si, Ming-Chun [3/3]
  Sie, Ming-Chun [3/3]
  Song, XIAOMIN [2/2]
  Sun, Fei [2/4]
  Syuan Hua [0/1]
  Syuan Hua Wu [0/1]
  Syue Wun Fu [1/1]
  Ta, Hsueh-Jen [0/2]
  Tai, Kuo-Cheng [0/1]
  Tan, Hsueh-Jen [0/2]
  Ting An Lin [2/2]
  Ting-Huan,Cheng [1/1]
  Ting Ting Li [11/11]
  Ting Wei Chang [1/1]
  Tung-Lung [0/1]
  Tung-Lung Ku [0/1]
  Ue, Kwo-Chang [2/2]
  Ueng, Kwo-Chang [2/6]
  Wang, Cheng [4/4]
  Wang, Hongya [2/2]
  Wang, Hongyang [2/2]
  Wang, HY [2/2]
  Wang, Rui [12/21]
  显示项目251-275 / 419. (共17页)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈