ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10306709      在线人数 : 402
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  專書 [1/7]
  會議論文 [125/495]
  期刊論文 [242/418]
  科技部大專學生研究計畫 [0/12]
  科技部研究計畫 [26/26]

  类别统计

  近3年内发表的文件:132(10.11%)
  含全文笔数:1288(98.70%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:1288(100.00%)
  下载大于100次:1288(100.00%)
  全文下载总次数:212136(64.13%)

  最后更新时间: 2020-09-21 23:23


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 1342. (共54页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  ?偉城 [1/1]
  Bi-Syue Sie [1/1]
  CAI, JEN-SIANG [1/1]
  Cai Yu Lian [1/1]
  Chan Bong Lee [1/1]
  Chan, Chin Hui [1/1]
  Chan, Shu-Mei [1/1]
  Chan,Tang-Kuang [1/1]
  Chang, Chin-Hsiang [1/1]
  Chang, Hsien-Wen [1/1]
  Chang, Hsin-Kuo [1/1]
  Chang, Shun-Chi [1/1]
  Chang, Ai Nis Wa Er [1/1]
  CHANG CHIA CHEN [1/1]
  CHANG CHIEH-JANG [1/1]
  CHANG CHIN HUI [1/1]
  CHANG, CHUEH-FEN [1/1]
  Chang Chun-Ching [1/1]
  Chang, Feng-Sheng [1/1]
  CHANG, FU-YAO [1/1]
  CHANG, HSUEH-LING [1/1]
  Chang Huei-yen [1/1]
  Chang, Jui-Yun [1/1]
  CHANG,JUNG-CHIEH [1/1]
  CHANG, KAI-HUNG [1/1]
  显示项目1-25 / 1342. (共54页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈