ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12159165      在线人数 : 667
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/4]
  專書 [0/15]
  會議論文 [20/225]
  期刊論文 [122/152]
  科技部大專學生研究計畫 [0/3]
  科技部研究計畫 [6/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件:29(14.57%)
  含全文笔数:199(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:199(100.00%)
  下载大于100次:182(91.46%)
  全文下载总次数:74183(64.27%)

  最后更新时间: 2020-12-04 00:16


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 212. (共9页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Yun-Hung [1/1]
  Chang Mei Ling [1/1]
  Chang,Pei-Hsuan [1/1]
  CHANG/LIWEN [1/1]
  CHEN, HSIN-KUANG [1/1]
  Chen ru yu [1/1]
  CHEN, SU-CHIEN [1/1]
  chên yen tao [1/1]
  CHENG, TZU-YU [1/1]
  Cheng, Yi-Chi [1/1]
  Cheng, Yu-Wen [1/1]
  Chi-Cheng Tsai [1/1]
  Chia-tzu Lin [1/1]
  Chiang, Yu hsien [1/1]
  Chiang Jui Ting [1/1]
  Chien-Yu, Chou [1/1]
  Chih-yu Chen [1/1]
  Chin-Ju Liu [1/1]
  Ching-Ping Wang [1/1]
  Chiu Ting-Ying [1/1]
  Chu, Minhao [1/1]
  Chun-chen Yang [1/1]
  Chyong, Tzy-Jaq [1/1]
  CING, CHEN JIN [1/1]
  Fan Li Ren [1/1]
  显示项目1-25 / 212. (共9页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈