ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7159582      在线人数 : 31
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/7]
  博碩士論文 [36/36]
  專書 [0/14]
  會議論文 [104/678]
  科技部大專學生研究計畫 [0/1]
  科技部研究計畫 [12/12]

  类别统计

  近3年内发表的文件:37(3.33%)
  含全文笔数:726(65.41%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:726(100.00%)
  下载大于100次:417(57.44%)
  全文下载总次数:162470(22.42%)

  最后更新时间: 2020-04-02 23:48


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26-50 / 2703. (共109页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  An-Ting Po [0/1]
  An-Wen Cheng [1/1]
  An), Jeong Shin A(Jeong Shin [0/1]
  Anderew T. Huang [1/1]
  Andrew T. Huang [2/2]
  Anthony, P (Anthony, P.) [1/1]
  Anthony, Patricia S [1/1]
  Atul Kumar, 蔡文正(Wen-Chen [1/1]
  B B Wang [1/1]
  Bang-Chuan Hu [1/1]
  Bau, Da-Tian [1/1]
  Bau, DT [1/1]
  Bau, DT (Bau, Da-Tian) [2/2]
  Bauer, JM (Bauer, J. M.) [1/1]
  Bauer, Jürgen M [1/1]
  Bill B.L. Wang [1/1]
  Blossom Yen-Ju Lin [4/4]
  Bobby L. Jones [1/1]
  Boore, J (Boore, Jennifer) [1/1]
  Boore), (Jennifer [1/1]
  BY, 王子綺;Tzu-Chi Wang;蔡仲弘;Alan C. Tsai;王俊毅;Jiun-Yi Wang;Lin YT;Lin YT;Lin KL;Lin KL;Chen JJ;Chen JJ;Lin BY;Lin [0/1]
  BY), Lin BY(Lin [0/1]
  C.-C. Chen [1/1]
  C.-D. Hou [1/1]
  C.-H.Chao [2/2]
  显示项目26-50 / 2703. (共109页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈