ASIA unversity:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 90437/105768 (86%)
造訪人次 : 10936837      線上人數 : 569
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  博碩士論文 [100/100]
  專書 [0/5]
  會議論文 [219/464]
  期刊論文 [267/335]
  科技部大專學生研究計畫 [0/2]
  科技部研究計畫 [14/14]

  子社群

  學習社群 [0/19]

  鄰近社群


  光電與通訊學系 [966/1240]
  生物資訊與醫學工程學系 [1466/2230]
  行動商務與多媒體應用學系 [1027/1678]
  資訊工程學系 [2955/4493]

  社群統計


  近3年內發表的文件:28(2.98%)
  含全文筆數:600(63.90%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:600(100.00%)
  下載大於100次:496(82.67%)
  檔案下載總次數:204218(2.48%)

  最後更新時間: 2020-10-20 17:44

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 545. (共22頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cheng-Kuan Lin [1/1]
  Chi-Ying Chen [1/2]
  Chien-Tang, M [1/1]
  Chih-Chan Hs [0/1]
  Chih-Chan Hsu [1/3]
  Ching-Ta Lu [6/8]
  Ching-Ta Lu;雷忠霖 [0/1]
  Chou, Ta-Yuan [2/3]
  Chou, Tzu-Chun [0/1]
  Chou, Wen-Chin [1/1]
  Chou, Wen-Huei [0/1]
  Chu, Chien-Yang [0/5]
  Chu, Hong-Ray [0/5]
  Chun-Fan Chang [1/1]
  Chun-NanHung [2/2]
  CHUNG, HSIN-YI [1/1]
  Chung-Lin Lei [1/2]
  CK Fan [1/2]
  D. C. Wu [5/7]
  D. C. Wu, C. S. Li [0/1]
  F. M. Pan [1/1]
  Fang, Yi-Chi [0/2]
  Fu,Chun-Chi [1/1]
  FU,K.S. [1/1]
  G. L. Huang [1/1]
  顯示項目76-100 / 545. (共22頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋