ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12209712      在线人数 : 623
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/2]
  專書 [0/16]
  期刊論文 [109/168]
  科技部大專學生研究計畫 [1/40]
  科技部研究計畫 [9/10]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:81(41.33%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:81(100.00%)
  下载大于100次:78(96.30%)
  全文下载总次数:34163(48.45%)

  最后更新时间: 2020-12-05 14:23


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 115. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  An, Chen-Ching [0/1]
  Chen, Shen-Fei [0/4]
  Chen, Shiow-tsai [1/1]
  Dr. Noel Dallow [0/1]
  Guo, Yiwen [0/2]
  Hsiao, Fang-Hua [0/1]
  Hsuan, Chung-Hui [0/4]
  Ju, Jing-ming [0/2]
  Lee, Yuh-huey [0/1]
  Lee, Jing-Chuan [0/2]
  Lee, Yuh-huey [2/16]
  Lin, Ching-Chang [0/13]
  Lu, Mei-Kuei [0/1]
  Lu, Mei-Kuei [2/59]
  Sally, M.Shen [1/7]
  Yang, Kuo-Shih [0/2]
  劉威德 [1/1]
  劉憶蕾 [1/1]
  劉斐如 [2/2]
  劉智燕 [1/1]
  劉素玲 [1/1]
  劉翠華 [1/1]
  吳樎椒 [1/1]
  吳淑惠 [1/1]
  呂木琳 [0/1]
  显示项目1-25 / 115. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈