ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7166804      在线人数 : 86
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  博碩士論文 [285/287]
  專書 [0/8]
  期刊論文 [371/653]
  科技部大專學生研究計畫 [0/8]
  科技部研究計畫 [41/43]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:323(48.50%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:323(100.00%)
  下载大于100次:293(90.71%)
  全文下载总次数:63070(21.65%)

  最后更新时间: 2020-04-05 00:09


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目101-125 / 986. (共40页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Feng-Jian Wang [1/1]
  Ferro, P. [0/1]
  Fu-Yuan Lee [1/1]
  Fuw-Yi Yang [1/1]
  G. H. Chan [0/1]
  G. H. Su [0/2]
  G. J Hwang [2/9]
  Geng, Guang-Gang [3/3]
  Geng-Hong Su [0/1]
  George S. M. Liao [2/2]
  Gwoboa Horng(洪國寶) [3/3]
  H. L. Hsu [0/1]
  H.-W.Fang [0/2]
  H. W. Hsaio [0/1]
  Her-Tsaan Cheng [0/1]
  Hong-Ru Lin [1/1]
  Horng, Jorng-Tzong [0/1]
  Hsiao, Chen-Wei [0/1]
  Hsieh, Hsiu-Hua [0/1]
  Hsieh, Pei-Chi [1/1]
  HSIN-HUNG, WU [0/2]
  Hsin-Yi-Ko [0/1]
  Hsu, Chia-Kai [0/1]
  Hsueh-Fen Juan [1/1]
  Hu, Li-Ling [1/1]
  显示项目101-125 / 986. (共40页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈