English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 90074/105197 (86%)
Visitors : 7166617      Online Users : 48
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  博碩士論文 [285/287]
  專書 [0/8]
  期刊論文 [371/653]
  科技部大專學生研究計畫 [0/8]
  科技部研究計畫 [41/43]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:323(48.50%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:323(100.00%)
  下載大於100次:293(90.71%)
  檔案下載總次數:63070(21.65%)

  最後更新時間: 2020-04-04 22:25


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目151-175 / 986. (共40頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  J.H Chen [0/1]
  J. J. Lee [0/1]
  J. L. Liu [0/1]
  J.M. Su [0/1]
  J. R. Zheng [0/2]
  J. S. Wang [0/1]
  J.Y. Chen [0/1]
  Jeffrey, J.P.Tsai [1/1]
  Jen-Ho Yang(楊仁和) [1/1]
  Jia-Hao Lee [1/1]
  Jian-Liang Liu [0/1]
  Jian-Pei Huang (黃建霈) [1/1]
  Jian-Wei Wang [1/1]
  Jian-Yi La [1/1]
  Jih-Ming Fu [1/1]
  Jin-Huei Chen [0/2]
  Jing-Ru Zheng [0/1]
  Jinn-Ke Jan [3/3]
  Jr-Cheng Shiue(薛智誠) [1/1]
  Jui-Feng Weng [1/1]
  Jun-Ming Su [1/3]
  Jung-Jae Chao [1/1]
  Jyh-Horng Wen(溫志宏) [1/1]
  K. C. Chang [0/1]
  K. R. Hsiao [1/1]
  顯示項目151-175 / 986. (共40頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋