ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12160337      在线人数 : 767
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [2/4]
  博碩士論文 [2207/2238]
  會議論文 [111/565]
  期刊論文 [387/622]
  科技部大專學生研究計畫 [0/6]
  科技部研究計畫 [43/46]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:0(0.00%)

  最后更新时间: 2020-12-04 00:11


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 37. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Benjamin, J.C.Yuan [0/2]
  Chang, Ting-Chang [0/1]
  Chen, Yinghuei [0/1]
  Chuang, Shu-Hui [0/1]
  Hadley, Moslehpour [0/3]
  Hsu, Chang-Hsien [0/1]
  James, K.C.Chen [0/4]
  Li, Shao-Yu [0/1]
  LIN, Pei-Kuan [0/1]
  Lu, Luo [0/1]
  Moslehpour, Massoud [0/2]
  TSAI, JEFFREY J. P. [0/1]
  Wang, Sheng-Chuan [0/1]
  WU, HSIN-PEI [0/3]
  Yang, Kuen-Shiou [0/1]
  吳欣蓓 [0/3]
  吳珮瑀 [0/1]
  周君倚 [0/1]
  張婷婷 [0/1]
  張庭彰 [0/1]
  李紹毓 [0/1]
  李隆盛 [0/1]
  林佩冠 [0/1]
  梁錦泉 [0/1]
  楊坤修 [0/1]
  显示项目1-25 / 37. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈