ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90452/105769 (86%)
造访人次 : 11946376      在线人数 : 406
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [2/4]
  博碩士論文 [2207/2238]
  專書 [0/19]
  會議論文 [111/565]
  科技部大專學生研究計畫 [0/6]
  科技部研究計畫 [43/46]

  类别统计

  近3年内发表的文件:101(16.24%)
  含全文笔数:387(62.22%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:387(100.00%)
  下载大于100次:279(72.09%)
  全文下载总次数:97121(18.06%)

  最后更新时间: 2020-11-24 18:13


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 1057. (共43页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  & Dyrenfurth, M. J. [1/1]
  (Ji, Tzong-Ru [0/2]
  * [28/52]
  ?佩? [0/1]
  ?宥德 [0/2]
  Ahmad, S [2/2]
  Algane Jong [1/1]
  Altantsetseg, Purevdulam [1/1]
  Amri, Khoirul [2/2]
  Amrita Batch [1/1]
  Amrita Batchulu [1/1]
  Andreas Kallmuenzer [1/1]
  Annie Pei-I Yu [3/3]
  Anthony Chiu [1/1]
  Anthony S. F. Chiu [6/6]
  Au Due Tang [2/2]
  Aviso, K [2/2]
  B.Cesinger [1/1]
  B. Cheng [1/1]
  B. S. Huang [1/1]
  Batmunkh John Munkh-Ulzii [1/1]
  Batmunkh, Munkh-Ulzii [1/1]
  BAU;*, 張文馨;WEN-SHIN CHANG;CHENG-HSI LI;CHENG-HSI LIAO;CHIA-WEN TSA;CHIA-WEN TSAI;PEI-SHIN HU;PEI-SHIN HU;HSI-CHIN WU;HSI-CHIN WU;SHIH-WEI HSU;SHIH-WEI HSU;CHIEH-LUN HS;CHIEH-LUN HSIAO;許昌賢;Chang-Hsien Hsu;YI-WEN HUNG;YI-WEN HUNG;DA-TIAN BAU;DA-TIAN [0/1]
  Benjamin J. C. Yuan [3/3]
  Benson S.S. [1/1]
  显示项目1-25 / 1057. (共43页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈