ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90452/105769 (86%)
造访人次 : 11946038      在线人数 : 392
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/2]
  博碩士論文 [1642/1704]
  專書 [0/21]
  期刊論文 [940/1607]
  科技部大專學生研究計畫 [0/5]
  科技部研究計畫 [68/70]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:302(28.46%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:302(100.00%)
  下载大于100次:240(79.47%)
  全文下载总次数:58680(8.19%)

  最后更新时间: 2020-11-24 17:48


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 601. (共25页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  ?Che-Yu Yang [0/1]
  ?Jason C. Hung [0/1]
  ?Louis H. Lin [0/1]
  ?建凱 [1/1]
  A.C.Liu [0/1]
  A. Y. Chang [1/1]
  An-Hwa Andy Liou [0/1]
  and Te-Lu Tsai [0/1]
  Anthony Y. Chang [6/14]
  Ay-Hwa Andy Liou [0/1]
  B.C.Huang [0/2]
  Bernady O. Apduhan [0/1]
  Budiansyah, Arie [0/1]
  C. C. Chang [1/2]
  C. C. Wang [2/2]
  C. M. Chung [0/1]
  C. S. Wang [2/2]
  C. Y. Chen [0/1]
  Chan, C. S [5/6]
  Chan, C. W [3/6]
  Chan, Y. K [0/1]
  Chang , C. C [1/3]
  Chang, Hon-Hang [2/2]
  Chang, Shao-Liang [0/2]
  Chang, C. C [99/174]
  显示项目1-25 / 601. (共25页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈