ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90437/105768 (86%)
造访人次 : 10928482      在线人数 : 497
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/2]
  博碩士論文 [1642/1704]
  專書 [0/21]
  期刊論文 [938/1604]
  科技部大專學生研究計畫 [0/5]
  科技部研究計畫 [68/70]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:302(28.46%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:302(100.00%)
  下载大于100次:227(75.17%)
  全文下载总次数:56295(8.09%)

  最后更新时间: 2020-10-20 11:45


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目176-200 / 601. (共25页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hwang, K. F. [1/1]
  Hwang, Min-Shiang [11/209]
  Hwei-Jen Lin [2/9]
  hy K. Shih [0/1]
  I-Chun Liao [0/2]
  I-Fang Su [0/1]
  Iuon-Chang Lin [0/2]
  J. D. Chiang [0/1]
  J.D.Hwang [1/3]
  J. F. Chen [0/1]
  J. Ma [0/3]
  J.P.Chao [1/4]
  Jan, J. K. [2/2]
  Jason C. Hong [1/2]
  Jason C. Hung [5/19]
  Jason Chi-Shun Hung [2/2]
  Jason Hung [0/1]
  Jia, X. [1/1]
  Jianhua Ma [4/15]
  Jich-Yan Tsai [0/5]
  Jin-Tan Yang [0/1]
  Jiun-Hung Huang [0/1]
  Jiung-Yao Huang [1/3]
  Jochen, P. [0/1]
  Jonathan Huang [1/2]
  显示项目176-200 / 601. (共25页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈