English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 90452/105769 (86%)
Visitors : 11966969      Online Users : 386
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  其他研究計畫 [0/2]
  專書 [0/41]
  會議論文 [4/61]
  期刊論文 [30/193]
  科技部研究計畫 [1/2]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:5(5.68%)
  含全文筆數:75(85.23%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:75(100.00%)
  下載大於100次:61(81.33%)
  檔案下載總次數:13660(35.56%)

  最後更新時間: 2020-11-25 16:42


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 434. (共18頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chen, Y.- H. [0/1]
  Chen, Mei-Hui [0/1]
  Hsieh, Ming-Hui [0/1]
  Hsu, Chang-Hsien [1/1]
  Huang, Shu-chen [0/1]
  Jang, Syh-Jong [0/1]
  Shih, Neng-Yih [1/2]
  Tsai, Yi-Shiun [0/2]
  Wang, Huei-ji [0/7]
  Wen, Ming-Wei [1/1]
  Weng, Ming-Wei [1/1]
  Ya, Chun-Ming [1/2]
  Yang, Chun-Ming [1/2]
  丁一凡 [1/1]
  丁芓妤 [1/1]
  何威霆 [1/1]
  何季唐 [1/1]
  何皓瑋 [1/1]
  何翊辰 [1/1]
  侯佳君 [1/1]
  侯家琳 [1/1]
  俞曉涵 [1/1]
  傅筠璇 [1/1]
  冉家溱 [1/1]
  劉?哲 [1/1]
  顯示項目1-25 / 434. (共18頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋